กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.นครราชสีมา

Policy and Planning Group Of Nakhonratchasima Provincial Education Office

โทรศัพท์ 044-251-136 ต่อ 13
โทรสาร 044-251-137
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136 ต่อ 13 โทรสาร : 044-251-137 อีเมล : chchassm@gmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายฉัตรชัย สุขสืบมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ