กศจ.นครราชสีมา
สถิติการเรียกบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลำดับที่
วิชาเอก
จำนวนขึ้นบัญชี
จำนวนบรรจุ
รอบที่ 1/2561
(01/10/61)
จำนวนคงเหลือ
1
ภาษาญี่ปุ่น
5
1
4
2
ภาษาจีน
30
4
26
3
ดนตรีสากล
10
1
9
4
อุตสาหกรรมศิลป์
46
1
45
5
การเงินและบัญชี
18
1
17
6
ดนตรีศึกษา
10
2
8
7
คณิตศาสตร์
385
14
371
8
ภาษาไทย
343
15
328
9
ภาษาอังกฤษ
407
16
391
10
วิทยาศาสตร์
227
7
220
11
ฟิสิกส์
56
1
55
12
เคมี
24
1
23
13
ชีววิทยา
62
1
61
14
สังคมศึกษา
279
3
276
15
พลศึกษา
150
4
146
16
ศิลปศึกษา
80
2
78
17
นาฏศิลป์
25
2
23
18
คอมพิวเตอร์
240
4
236
19
คหกรรม
35
2
33
20
ประถมศึกษา
15
2
13
21
ปฐมวัย
333
18
315
22
จิตวิทยาและการแนะแนว
40
4
36
รวม
2,820
106
2,714