อัตราที่รับ :
จำนวนผู้สมัคร :
จำนวนห้องสอบ :
สนามสอบ :
(แผนที่การเดินทางไปยังสนามสอบแสดงจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (บขส.ใหม่))