ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่ กลุ่มวิชา 24 25 26 27 28 29 30 รวม
1 ภาษาไทย 7 1 2 6 2 2 2 22
2 ภาษาอังกฤษ 22 19 19 24 14 18 12 128
3 ภาษาจีน 3 3 0 0 0 0 0 6
4 คณิตศาสตร์ 2 8 13 20 6 1 2 52
5 วิทยาศาสตร์ 38 33 31 31 19 7 9 168
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 5 9 16 9 7 5 56
7 สังคมศึกษา 24 33 18 38 12 17 12 154
8 พลศึกษา 17 30 20 24 11 10 15 127
9 สุขศึกษา 0 0 1 3 1 1 1 7
10 ศิลปศึกษา 5 1 2 3 4 3 2 20
11 นาฏศิลป์ 3 0 0 1 0 3 4 11
12 ดนตรีศึกษา 0 1 2 1 0 0 1 5
13 ดนตรีสากล 3 0 0 1 0 2 0 6
14 อุตสาหกรรมศิลป์ 5 2 2 1 3 0 3 16
15 คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา 43 39 26 43 27 22 10 210
16 การศึกษาปฐมวัย/ปฐมวัย 18 19 20 30 15 9 17 128
17 ประถมศึกษา 0 0 1 1 0 0 1 3
18 เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 2 2 3 0 2 3 14
19 จิตวิทยาและการแนะแนว 0 0 0 0 0 0 1 1
20 การศึกษาพิเศษ 1 1 0 0 0 0 1 3
รวม 198 197 167 246 123 104 101 1,137
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 691,670

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-251-136 โทรสาร 044-251-137  อีเมล npeo@sueksa.go.th

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์