ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2563
สาขา
วิชาเอก
ขึ้นบัญชี เรียกใช้บัญชี บรรจุแล้ว คงเหลือ
1. ภาษาไทย 75 0 75 0
(หมดบัญชี)
2. ภาษาญี่ปุ่น 5 3 8 1
3. ดนตรีศึกษา 5 0 5 0
(หมดบัญชี)
4. นาฏศิลป์ 2 0 2 0
(หมดบัญชี)
5. ปฐมวัย 13 0 13 0
(หมดบัญชี)
6. ประถมศึกษา 5 0 5 0
(หมดบัญชี)
7. เทคโนโลยีทางการศึกษา 13 0 13 0
(หมดบัญชี)
8. บรรณารักษ์ ไม่มีผู้สอบผ่าน
รวม 118 0 117 1