สถิติจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564
กศจ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2564

ข้อมูล ณ วันที่
11 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น.

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

12,664

จำนวนผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

70
(0.55%)

จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว

12,594
(99.45%)

สาขา
วิชาเอก
ตำแหน่งว่าง
(อัตราส่วน
1 : ผู้สมัคร)
ไม่ชำระเงิน
(% ของผู้สมัคร)
ชำระเงินแล้ว
(% ของผู้สมัคร)
รวม
(% ของทั้งหมด)
1 คณิตศาสตร์ 92
(1:9)
2
(0.24)
837
(99.76)
839
(6.63)
2 ภาษาไทย 88
(1:9)
5
(0.64)
779
(99.36)
784
(6.19)
3 ภาษาอังกฤษ 109
(1:14)
3
(0.20)
1,472
(99.80)
1,475
(11.65)
4 ภาษาจีน 1
(1:38)
0
(0.00)
38
(100.00)
38
(0.30)
5 วิทยาศาสตร์ 28
(1:46)
4
(0.31)
1,282
(99.69)
1,286
(10.15)
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9
(1:99)
1
(0.11)
886
(99.89)
887
(7.00)
7 ฟิสิกส์ 3
(1:28)
0
(0.00)
83
(100.00)
83
(0.66)
8 เคมี 2
(1:25)
0
(0.00)
49
(100.00)
49
(0.39)
9 ชีววิทยา 3
(1:31)
0
(0.00)
94
(100.00)
94
(0.74)
10 สังคมศึกษา 13
(1:73)
7
(0.74)
941
(99.26)
948
(7.49)
11 สุขศึกษา 2
(1:21)
0
(0.00)
42
(100.00)
42
(0.33)
12 พลศึกษา 20
(1:55)
8
(0.73)
1,094
(99.27)
1,102
(8.70)
13 ดนตรี/ดนตรีศึกษา 8
(1:15)
1
(0.81)
122
(99.19)
123
(0.97)
14 ดนตรีไทย 1
(1:50)
1
(2.00)
49
(98.00)
50
(0.39)
15 ดนตรีสากล 3
(1:18)
1
(1.85)
53
(98.15)
54
(0.43)
16 นาฏศิลป์ 10
(1:35)
2
(0.57)
346
(99.43)
348
(2.75)
17 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 4
(1:98)
3
(0.77)
388
(99.23)
391
(3.09)
18 ศิลปะ/ศิลปศึกษา 6
(1:38)
1
(0.44)
227
(99.56)
228
(1.80)
19 ทัศนศิลป์ 1
(1:17)
0
(0.00)
17
(100.00)
17
(0.13)
20 คอมพิวเตอร์ 17
(1:76)
13
(1.01)
1,274
(98.99)
1,287
(10.16)
21 เทคโนโลยีทางการศึกษา 3
(1:64)
1
(0.52)
190
(99.48)
191
(1.51)
22 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 6
(1:19)
0
(0.00)
116
(100.00)
116
(0.92)
23 คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 5
(1:22)
0
(0.00)
109
(100.00)
109
(0.86)
24 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 22
(1:4)
0
(0.00)
95
(100.00)
95
(0.75)
25 ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 109
(1:16)
16
(0.93)
1,710
(99.07)
1,726
(13.63)
26 จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 5
(1:8)
0
(0.00)
40
(100.00)
40
(0.32)
27 บรรณารักษ์ 2
(1:46)
1
(1.10)
90
(98.90)
91
(0.72)
28 การเงิน/การบัญชี 1
(1:139)
0
(0.00)
139
(100.00)
139
(1.10)
29 ธุรกิจศึกษา 1
(1:32)
0
(0.00)
32
(100.00)
32
(0.25)
รวม 574
(1:22)
70
(0.55)
12,594
(99.45)
12,664
(100.00)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 044-251-137
มือถือ 080-282-0754