สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

หมายเลขโทรสาร : 044-251-137
ลำดับที่
กลุ่มงาน
หมายเลขโทรศัพท์
1
กลุ่มอำนวยการ
044-251-136 ต่อ 11
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
044-251-136 ต่อ 13
3
กลุ่มนโยบายและแผน
044-251-136 ต่อ 16
4
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
044-251-136 ต่อ 14
5
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
044-251-136 ต่อ 12
8
หน่วยตรวจสอบภายใน
044-251-136 ต่อ 15
6
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
044-251-136 ต่อ 17
7
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
044-252-914
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00265 วินาที