สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน


ไฟล์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ rar ที่เข้ารหัส เพื่อความปลอดภัยและเป็นความลับ
หากท่านได้รับหนังสือแล้ว โปรดโทรศัพท์สอบถามรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ที่หมายเลข 0862535656
ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกครับ

หน่วยงาน
จำนวนข้อมูล
(ราย)
ไฟล์ข้อมูล
(rar)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
132
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
81
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
178
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
188
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
82
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
73
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
107
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
635
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
398

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
672

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1,480

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
1,116

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
40

สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
46

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
6
รวม
5,235
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00311 วินาที