สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

ตารางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

รายละเอียดตาราง


ที่


สังกัด


จำนวนตาราง (ไฟล์)

ดาวน์โหลด ไฟล์ตาราง
ทีละตาราง (ไฟล์)
Excel File
ดาวน์โหลด ไฟล์ตาราง
ทุกตาราง (ไฟล์)
Rar File
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
21
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
9
01 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
16
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
21
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
6
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
20
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7
สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
13
01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 |
8
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (บพ.)
20
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
11
01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 |
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00325 วินาที