สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
134
เมื่อวาน
759
เดือนนี้
31,166
เดือนที่แล้ว
61,432
ปีนี้
152,454
ปีที่แล้ว
1,131,268

แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่
กลุ่มเอกสาร
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
แบบใบลา
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
2
แบบขออนุญาต
แบบขออนุญาตไปราชการ
3
แบบขออนุมัติ
แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม
4
แบบเบิก
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกการศึกษาบุตร
5
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
6
มาตรการ
มาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7
แบบค่าเช่าบ้าน
แบบบันทึกขออนุมัติค่าเช่าบ้าน
รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน-เช่าซื้อ
การเบิกค่าเช่าบ้าน
8
เงินยืมราชการ
บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
9
ส่งใช้เงินยืม
บันทึกส่งใช้เงินยืม
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
10
ส่งเบิกค่าใช้สอย
บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย
สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
แบบ 8708
บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม)
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08685 วินาที