สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ที่
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
บันทึกกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 461/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00271 วินาที