สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
1,092
เมื่อวาน
1,213
เดือนนี้
24,425
เดือนที่แล้ว
72,284
ปีนี้
381,839
ปีที่แล้ว
1,131,268

ค้นหาข่าว

คำที่ค้นหา : ไม่ระบุ  จำนวนข่าวที่พบ : 291
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว
จำนวนครั้งที่ดู
02/09/2562
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.เมือง) รร.อนุบาลแสนสนุก (อ.โชคชัย) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี (อ.ครบุรี) ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง (อ.เมือง) และ รร.พงษ์ศิริวิทยา (อ.ด่านขุนทด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
89
31/08/2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมโครงการ “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาเวมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการกำหนดวิทยฐานะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
50
24/08/2562
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ “โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
57
23/08/2562
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 178 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
292
20/08/2562
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองคง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง
35
15/08/2562
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับ ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษและจัดให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 8 เครือข่าย ได้นำเสนอข้อมูล ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร
104
11/08/2562
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
1623
05/08/2562
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง
35
04/08/2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
28
26/07/2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้
22
22/07/2562
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
24
01/07/2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
16
29/06/2562
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (STEM Education) ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
12
27/06/2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานการตรวจราชการของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมหน่วยรับตรวจราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15
01/05/2562
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 185 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1049
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.09169 วินาที