ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบ 2 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

  หนังสือแจ้ง
  ตำแหน่งว่าง
  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
  บันทึกขอสละสิทธิการเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีต้องการสละสิทธิ)

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบ 2 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และอยู่ในลำดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ ไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.ห้องประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากีคอพับ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหนด ถือว่าสละสิทธิ