Black Ribbon

ขอเรียนเชิญ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเรียนเชิญ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความสามัคคี ด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นครราชสีมา

  กำหนดการ