Black Ribbon

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน