Black Ribbon

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยมี นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน