Black Ribbon

นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา