ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน (ชั่วคราว)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์
044-241-191