ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข่าว :
รหัสข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่
674 สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) 02/11/2564
รายละเอียดข่าว
685 สรุปจำนวนแบบติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10/10/2564
รายละเอียดข่าว
622 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22/02/2564
รายละเอียดข่าว
617 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 07/01/2564
รายละเอียดข่าว
614 แบบสำรวจความเป็นเลิศของสถานศึกษา "อาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มนครชัยบุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 02/12/2563
รายละเอียดข่าว
590 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “รัตนราชสีมา” ประจำปีพุทธศักราช 2563 20/10/2563
รายละเอียดข่าว
591 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ปี 2564 20/10/2563
รายละเอียดข่าว
470 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) 22/05/2562
รายละเอียดข่าว
467 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 03/05/2562
รายละเอียดข่าว
465 ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอม ด้วยระบบ EOL System โดยบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด 30/04/2562
รายละเอียดข่าว
463 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System ของบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด (มีค่าลงทะเบียน) 29/03/2562
รายละเอียดข่าว
459 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 18/03/2562
รายละเอียดข่าว
457 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 13/03/2562
รายละเอียดข่าว
458 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 13/03/2562
รายละเอียดข่าว
163 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปี 2562 13/11/2561
รายละเอียดข่าว
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-251-136 โทรสาร 044-251-137  อีเมล npeo@sueksa.go.th

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์