ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข่าว :
รหัสข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่
161 คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 12540/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 08/11/2561
รายละเอียดข่าว
143 กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 26/04/2561
รายละเอียดข่าว
142 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 24/04/2561
รายละเอียดข่าว
109 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) 3 ท่อน 11/01/2561
รายละเอียดข่าว
108 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม" (แก้ไข) 08/01/2561
รายละเอียดข่าว
107 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลคนดีศรีย่าโม 03/01/2561
รายละเอียดข่าว
102 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม" 13/12/2560
รายละเอียดข่าว
90 ปฏิทินเทศกาล งานสำคัญ ที่ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายโคราชเมืองศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา (จัดทำโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา) 14/11/2560
รายละเอียดข่าว
50 สรุปสาระสำคัญ โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 22/09/2560
รายละเอียดข่าว
51 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 22/09/2560
รายละเอียดข่าว
41 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัดสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ประจำปี 2560 11/09/2560
รายละเอียดข่าว
32 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 07/09/2560
รายละเอียดข่าว
23 การนำส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 11/07/2560
รายละเอียดข่าว
 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-251-137  อีเมล npeo@sueksa.go.th

การปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์