สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

ค้นหาข่าว

คำที่ค้นหา : ไม่ระบุ  จำนวนข่าวที่พบ : 299
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วัน/เดือน/ปี
299
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะบุคลากรทางการลูกเสือ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
06/06/2561
298
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30/05/2561
297
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27/05/2561
296
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.22 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง และกิจกรรมห้องสมุด ที่ได้พัฒนาทักษะรอบด้านให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
23/05/2561
295
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานในการประชุม
22/05/2561
294
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายจรูญพงษ์ จีระมะกร ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
21/05/2561
293
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
18/05/2561
292
เวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
17/05/2561
291
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
10/05/2561
290
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
04/05/2561
289
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียนจีโอพาร์คของจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเป็นแกนนำเยาวชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ตามแนวทางขององค์การยูเนสโก โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดนครราชสีมา
03/05/2561
288
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
02/05/2561
287
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย โดยมี นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
01/05/2561
286
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2561 (เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย งานด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ งานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยมี พลเอก มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
01/05/2561
285
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 83 ราย
30/04/2561
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00934 วินาที