สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

 การประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ลำดับที่
ชื่อสถาบันการศึกษา
ประเภท
เว็บไซต์
Facebook
สมัครเรียน
1
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รัฐบาล
2
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
รัฐบาล
3
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รัฐบาล
4
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
รัฐบาล
5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รัฐบาล
  |  
6
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รัฐบาล
7
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รัฐบาล
8
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รัฐบาล
9
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
รัฐบาล
10
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รัฐบาล
11
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
รัฐบาล
12
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รัฐบาล
  |  
13
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชน
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
เอกชน
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
เอกชน
16
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
เอกชน
17
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
เอกชน
18
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
เอกชน
  |  
19
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
เอกชน
20
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
เอกชน
21
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
เอกชน
22
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
เอกชน
23
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์
เอกชน
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00404 วินาที