สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
1,152
เมื่อวาน
1,213
เดือนนี้
24,425
เดือนที่แล้ว
72,284
ปีนี้
381,839
ปีที่แล้ว
1,131,268

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายทัพพุ์นิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ประสานงานหลัก)
นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางนัทธ์ชนัน  คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     งานอำนวยการทั่วไป
          1. งานธุรการและงานสารบรรณ
          2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
          3. งานการประชุม
          4. งานบริหารบุคคล
          5. งานการประชาสัมพันธ์
          6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
          1. งานมาตรฐานวิชาชีพ
          2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          3. งานจัดทำทะเบีนยผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
          4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
          5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
          1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
          2. งานวันครู
          3. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
          4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
          5. งานสถาบันคุรุพัฒนา
          6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08685 วินาที