สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร  จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์เอกสาร การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครราชสีมา

ที่
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14727 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9904/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา
3
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ระดับอำเภอ
4
ปฏิทินปฏิบัติงาน การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5
(ร่าง) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ 2563 - 2564
6
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามตำบล และสังกัด
7
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ
8
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
9
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 120 คน ลงมา ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00294 วินาที