สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
181
เมื่อวาน
1,680
เดือนนี้
21,636
เดือนที่แล้ว
56,449
ปีนี้
530,364
ปีที่แล้ว
1,131,268

ไฟล์เอกสาร การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครราชสีมา

ที่
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14727 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9904/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา
3
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ระดับอำเภอ
4
ปฏิทินปฏิบัติงาน การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5
(ร่าง) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ 2563 - 2564
6
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามตำบล และสังกัด
7
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ
8
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
9
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 120 คน ลงมา ที่มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง
© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08600 วินาที