สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
104
เมื่อวาน
406
เดือนนี้
12,259
เดือนที่แล้ว
20,664
ปีนี้
32,923
ปีที่แล้ว
152,646
นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางกุลรัศมิ์  อัครวราศัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสุจิตร  ต่วนสูงเนิน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุนิสา  ปราสัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปัญญา  ศรีหมื่นไวย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสมสมัย  วัชรินทร์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นางชนานารถ  นาคพวง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางอัญชนา  พงษ์จะโปะ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางญาณี  อาจหาญ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00934 วินาที