สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
163
เมื่อวาน
406
เดือนนี้
12,259
เดือนที่แล้ว
20,664
ปีนี้
32,923
ปีที่แล้ว
152,646
ลำดับที่
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
แบบใบลาพักผ่อน
2
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
3
แบบใบขอยกเลิกวันลา
4
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
5
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
6
ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
7
แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

เอกสารที่ 1
แบบบันทึกขออนุมัติค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 2
รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 3
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ
เอกสารที่ 4
รายละเอียดการขอเบิกค่าเช่าบ้าน

8
แบบเขียนโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เอกสารที่ 1
แบบการเขียนโครงการ
เอกสารที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00923 วินาที