สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แนะนำศึกษาธิการจังหวัด

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
37
เมื่อวาน
401
เดือนนี้
12,976
เดือนที่แล้ว
26,411
ปีนี้
144,615
ปีที่แล้ว
152,646
ลำดับที่
รายละเอียด
ไฟล์เอกสาร
1
แบบใบลาพักผ่อน
2
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
3
แบบใบขอยกเลิกวันลา
4
แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม
5
แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการและขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
6
ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
7
แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

เอกสารที่ 1
แบบบันทึกขออนุมัติค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 2
รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
เอกสารที่ 3
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ
เอกสารที่ 4
รายละเอียดการขอเบิกค่าเช่าบ้าน

8
แบบเขียนโครงการและแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เอกสารที่ 1
แบบการเขียนโครงการ
เอกสารที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560

9
ใบยืมครุภัณฑ์
แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/ส่งเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม
แนวปฏิบัติในการยืมเงิน
ยืมเงินราชการ
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2. สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
3. แบบ8708
ส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกส่งใช้เงินยืม
2. สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
3. แบบ 8708
4. เอกสารอื่นๆ
     4.1 บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
     4.2 บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
     4.3 ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
     4.4 ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
ส่งเบิกค่าใช้สอย
1. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย
2. สัญญายืม งบหน้า ใบสำคัญ
3. แบบ 8708
4. เอกสารอื่นๆ
     4.1 บัญชีลงเวลา หลักฐานจ่าย
     4.2 บันทึกจ้างทำอาหาร รถยนต์ส่วนตัว
     4.3 ใบสำคัญรับเงิน (เบี้ยประชุม)
     4.4 ใบสำคัญรับเงิน (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)


ลิงค์ภายใน ศธจ.

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์ต่างๆ ของกระทรวง

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.01161 วินาที