สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แนะนำศึกษาธิการจังหวัด

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
33
เมื่อวาน
401
เดือนนี้
12,976
เดือนที่แล้ว
26,411
ปีนี้
144,615
ปีที่แล้ว
152,646
นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ประสานงานหลัก)

นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางนัทธ์ชนัน  คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นายทัพพุ์นิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     งานอำนวยการทั่วไป
          1. งานธุรการและงานสารบรรณ
          2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
          3. งานการประชุม
          4. งานบริหารบุคคล
          5. งานการประชาสัมพันธ์
          6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
          1. งานมาตรฐานวิชาชีพ
          2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          3. งานจัดทำทะเบีนยผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
          4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
          5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
          1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
          2. งานวันครู
          3. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
          4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
          5. งานสถาบันคุรุพัฒนา
          6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ลิงค์ภายใน ศธจ.

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์ต่างๆ ของกระทรวง

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.01031 วินาที