สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แนะนำศึกษาธิการจังหวัด

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
25
เมื่อวาน
401
เดือนนี้
12,976
เดือนที่แล้ว
26,411
ปีนี้
144,615
ปีที่แล้ว
152,646
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงานภายใน/บุคลากร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
แผน ศธจ.นม.
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนครราชสีมา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศธจ.นครราชสีมา
หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัด
ติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่
แผนผังภายใน
Facebook


ลิงค์ภายใน ศธจ.

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์ต่างๆ ของกระทรวง

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.01028 วินาที