กศจ.นครราชสีมา
ข้อมูลการเรียกบรรจุเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบบฟอร์มบันทึกขอทราบรายละเอียดผลคะแนนสอบแข่งขันฯ

วิชาเอก
ขึ้นบัญชี
รอบที่ 1
คงเหลือ
กลุ่ม FB
ภาษาญี่ปุ่น
5
1
4
ภาษาจีน
30
4
26
ดนตรีสากล
10
1
9
อุตสาหกรรมศิลป์
46
1
45
การเงินและบัญชี
18
1
17
ดนตรีศึกษา
10
2
8
คณิตศาสตร์
385
14
371
ภาษาไทย
343
15
328
ภาษาอังกฤษ
407
16
391
วิทยาศาสตร์
227
7
220
ฟิสิกส์
56
1
55
เคมี
24
1
23
ชีววิทยา
62
1
61
สังคมศึกษา
279
3
276
พลศึกษา
150
4
146
ศิลปศึกษา
80
2
78
นาฏศิลป์
25
2
23
คอมพิวเตอร์
240
4
236
คหกรรม
35
2
33
ประถมศึกษา
15
2
13
ปฐมวัย
333
18
315
จิตวิทยาและการแนะแนว
40
4
36
รวม
2,820
106
2,714
กลุ่ม Facebook แต่ละสาขาวิชาเอก เป็นการสร้างขึ้นของสมาชิกแต่ละสาขาวิชาเอก ศธจ.นครราชสีมา มิได้เป็นผู้ดูแลแต่ประการใด