สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
77
เมื่อวาน
1,085
เดือนนี้
53,827
เดือนที่แล้ว
59,856
ปีนี้
113,683
ปีที่แล้ว
1,131,268

ตารางแสดงรายการสำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 8)

หมวดหมู่
คะแนน
รายการหลัก
รายการย่อย
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
8
โครงสร้างองค์การ ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
มีโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1. โครงสร้างอค์กร
2. ผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
8
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
8
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
8. หน่วยตรวจสอบภายใน
5
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
1. ยุทธศาสตร์
2. แผนปฏิบัติราชการ
5
แผน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีแผน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1. แผน/โครงการ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
6
ข้อมูลการติดต่อ
มีข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง
1. ที่อยู่
2. หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
3. แผนที่
4. แผนผังภายใน
5. Facebook
5
e-mail ของบุคลากรภายในองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร
มี e-mail ของบุคลากรภายในองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นต้น
ด้านล่างหน้าเว็บไซต์ทุกหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
1. ข่าวกิจกรรม
8
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน
เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม เป็นต้น
1. ข่าวประกาศ
2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ข่าวรับสมัครงาน
4. ข่าวอบรม/สัมมนา
6
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
มีปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
1. ปฏิทินกิจกรรม
เว็บลิงก์ (Web Link)
7
ส่วนงานภายใน
มีการลิงก์ไปยังหน่วยงานภายในหรือภายใต้สังกัด
1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
5
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
มีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันกับหน่วยงาน
1. หน่วยงานหลัก
2. หน่วยงานในจังหวัด
5
เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
มีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
1. เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
8
มีการนำเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
1. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2. ข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3. การเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
5
ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำหรับ download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน
1. แบบฟอร์ม
ผังเว็บไซต์ (Sitemap)
5
มีการนำเสนอผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. Site Map
รวม
100

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้พัฒนาระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ดูแลระบบ : นายชัยภัทร  รุจาคม  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.08133 วินาที