สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Provincial Education Office

ผู้บริหารระดับสูง

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 14

นายสุวิทย์  ศรีฉาย

รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
170
เมื่อวาน
406
เดือนนี้
12,259
เดือนที่แล้ว
20,664
ปีนี้
32,923
ปีที่แล้ว
152,646
ลำดับที่
หน่วยงาน
1
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
10
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
11
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
14
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
15
วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา


ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ

พจนานุกรมภาษาโคราช

ดร.เมตต์  เมต์การุณ์จิต

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

© สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.นม.)
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 14 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-251-136  โทรสาร : 044-251-137  อีเมล : npeogoth@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  อีเมล : chchassm@gmail.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบ  |   นโยบายเว็บไซต์  |   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |   นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  |   Site Map

เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน    
หน้านี้ใช้เวลาประมวลผล : 0.00944 วินาที